Browsing Tag

ryzyko

Intraprzedsiębiorczość

8 problemów komunikacji w biznesie

Przedsiębiorstwo można porównać do naturalnego ekosystemu. Układu organizmów żywych i środowiska nieożywionego oraz łączących te elementy sieci różnorodnych, wzajemnych relacji, w którym obserwowany jest nieustanny przepływ materii i energii. Układ taki jest wypełniony synergią. Układ, w którym wartość całkowita przewyższa znacząco sumy jej części. Patrząc na biznes w taki przyrodniczy sposób łatwo zrozumieć jak istotna jest komunikacja. Jak jeden organizm jest w niewidoczny sposób nierozerwalnie powiązany z drugim. Jak każda komunikacyjna dysfunkcja może zaburzyć homeostazę całego układu i stać się początkiem dla nowych odmian i podgatunków problemów.

Kontynuuj czytanie

Mikroprzedsiębiorczość

Zaryzykuj! Zapomnij o linearnym schemacie drogi zawodowej

Czy Ty także siłą rozpędu tkwisz w wyborach zawodowych sprzed lat? Z czasów pryszczatej młodości. Groteskowej asymetrii części ciała. Wtedy kiedy jeszcze byłeś (tak jakbyś już nie był) emocjonalnie labilnym idealistą i marzycielem. Z tak pożądaną dziś wokół “can‐do attitude”. Wybrałeś pracę zawodową zgodną z linearnym ciągiem z Twoim dyplomem. Kiedy po tylu latach, takiej ilości wygenerowanej energii, próbach udanych i nieudanych odzywa się ból. A Ty nie jesteś już w stanie być dalej sam dla siebie anestezjologiem. Stajesz się starcem. Ale powoli. Co sprawiło, że żyjesz razem ze sobą, ale osobno? Dlaczego dokonałeś zamachu na siebie? Żyjesz w codziennym lęku, a na obiad zjadasz zupę z frustracji. Wyolbrzymiasz każdy problem. Czy to sygnał, że odczuwasz właśnie negatywne konsekwencje związane z wyborem nieodpowiedniego dla Ciebie schematu drogi zawodowej?

Kontynuuj czytanie